avrasyacı nedir

Avrasyacılık: Tarih, Teori ve Uygulama

Avrasyacılık, Avrasya kıtasını tek bir jeopolitik ve kültürel alan olarak gören bir ideolojidir. Avrasyacılar, Avrasya’nın dünyanın en önemli kıtası olduğuna ve gelecekteki küresel düzenin bu kıtada şekilleneceğine inanırlar. Avrasyacılık, 19. yüzyılın sonlarında Rusya’da ortaya çıkmış ve daha sonra diğer ülkelerde de benimsenmiştir.

Avrasyacılığın Tarihi

Avrasyacılığın kökleri, 19. yüzyılın sonlarında Rusya’da ortaya çıkan Slavofil hareketine dayanmaktadır. Slavofiller, Rusya’nın Batı’dan farklı bir kültürel ve siyasi kimliğe sahip olduğunu ve bu kimliğin korunması gerektiğini savunuyorlardı. Slavofillerin fikirleri, 20. yüzyılın başlarında Rus göçmenler tarafından Batı Avrupa’ya taşındı ve burada Avrasyacılık hareketinin oluşmasına yol açtı.

Avrasyacılığın en önemli kuramcılarından biri, Rus göçmen filozof Nikolay Trubetskoy’dur. Trubetskoy, Avrasya’nın dünyanın en önemli kıtası olduğunu ve gelecekteki küresel düzenin bu kıtada şekilleneceğini savundu. Trubetskoy’a göre, Avrasya’nın jeopolitik konumu ve doğal kaynakları, onu dünyanın en güçlü kıtası yapmaktadır.

Avrasyacılığın Teorisi

Avrasyacılık, Avrasya kıtasını tek bir jeopolitik ve kültürel alan olarak gören bir ideolojidir. Avrasyacılar, Avrasya’nın dünyanın en önemli kıtası olduğuna ve gelecekteki küresel düzenin bu kıtada şekilleneceğine inanırlar. Avrasyacılığın temel ilkeleri şunlardır:

  • Avrasya, dünyanın en önemli kıtasıdır.
  • Avrasya’nın jeopolitik konumu ve doğal kaynakları, onu dünyanın en güçlü kıtası yapmaktadır.
  • Avrasya’nın geleceği, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin işbirliğine bağlıdır.
  • Avrasya, Batı’nın hegemonyasından kurtulmalı ve kendi kaderini tayin etmelidir.

Avrasyacılığın Uygulaması

Avrasyacılık, Rusya ve Çin gibi ülkelerin dış politikalarında önemli bir rol oynamaktadır. Rusya, Avrasyacılığı kullanarak eski Sovyet cumhuriyetleriyle yakın ilişkiler kurmaya ve Batı’nın etkisini azaltmaya çalışmaktadır. Çin ise, Avrasyacılığı kullanarak Orta Asya ve Orta Doğu’daki etkisini artırmaya çalışmaktadır.

Avrasyacılık, aynı zamanda Türkiye’nin dış politikasında da önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, Avrasyacılığı kullanarak Rusya ve Çin gibi ülkelerle yakın ilişkiler kurmaya ve Batı’nın etkisini azaltmaya çalışmaktadır. Türkiye ayrıca, Avrasyacılığı kullanarak Orta Asya ve Kafkasya’daki etkisini artırmaya çalışmaktadır.

Avrasyacılığın Eleştirileri

Avrasyacılık, bazı çevreler tarafından eleştirilmektedir. Eleştirmenler, Avrasyacılığın Rusya ve Çin gibi ülkelerin emperyalist hedeflerine hizmet ettiğini savunmaktadırlar. Ayrıca, eleştirmenler Avrasyacılığın Batı’nın değerlerine aykırı olduğunu ve Avrupa’nın güvenliğini tehdit ettiğini savunmaktadırlar.

Sonuç

Avrasyacılık, Avrasya kıtasını tek bir jeopolitik ve kültürel alan olarak gören bir ideolojidir. Avrasyacılar, Avrasya’nın dünyanın en önemli kıtası olduğuna ve gelecekteki küresel düzenin bu kıtada şekilleneceğine inanırlar. Avrasyacılık, Rusya ve Çin gibi ülkelerin dış politikalarında önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye de Avrasyacılığı kullanarak Rusya ve Çin gibi ülkelerle yakın ilişkiler kurmaya ve Batı’nın etkisini azaltmaya çalışmaktadır. Avrasyacılık, bazı çevreler tarafından eleştirilmektedir. Eleştirmenler, Avrasyacılığın Rusya ve Çin gibi ülkelerin emperyalist hedeflerine hizmet ettiğini ve Batı’nın değerlerine aykırı olduğunu savunmaktadırlar.


Yayımlandı

kategorisi