avrupa konseyi nedir

Avrupa Konseyi Nedir?

Avrupa Konseyi, Avrupa’daki insan haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak amacıyla kurulan bir uluslararası örgüt. 5 Mayıs 1949’da Londra’da imzalanan Avrupa Konseyi Statüsü ile kurulmuştur. Merkezi Fransa’nın Strazburg kentindedir.

Avrupa Konseyi’nin amacı, Avrupa’da insan haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak ve geliştirmektir. Bu amaçla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Yerel Yönetimler Şartı gibi çeşitli uluslararası anlaşmalar imzalamıştır. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi gibi çeşitli kurumlar kurmuştur.

Avrupa Konseyi’nin üyeleri, Avrupa’da bulunan 47 ülkedir. Türkiye, 1950 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olmuştur.

Avrupa Konseyi’nin Konusu

Avrupa Konseyi’nin konusu, Avrupa’da insan haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak ve geliştirmektir. Bu amaçla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Yerel Yönetimler Şartı gibi çeşitli uluslararası anlaşmalar imzalamıştır. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi gibi çeşitli kurumlar kurmuştur.

Avrupa Konseyi’nin Önemi

Avrupa Konseyi, Avrupa’da insan haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak ve geliştirmek için önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Yerel Yönetimler Şartı gibi uluslararası anlaşmalar, Avrupa’da insan haklarının, sosyal hakların ve yerel yönetimlerin korunmasını sağlamaktadır. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi gibi kurumlar, bu anlaşmaların uygulanmasını denetlemektedir.

Avrupa Konseyi’nin Yapısı

Avrupa Konseyi’nin yapısı, Bakanlar Komitesi, Parlamenter Meclis, Genel Sekreterlik ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden oluşmaktadır.

 • Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi’nin en üst karar organıdır. Her üye ülkenin dışişleri bakanı veya temsilcisi tarafından oluşturulur. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi’nin politikalarını belirler ve uygular.
 • Parlamenter Meclis, Avrupa Konseyi’nin yasama organıdır. Her üye ülkenin parlamentosu tarafından seçilen temsilcilerden oluşur. Parlamenter Meclis, Avrupa Konseyi’nin politikalarını tartışır ve tavsiye kararları alır.
 • Genel Sekreterlik, Avrupa Konseyi’nin idari organıdır. Genel Sekreter, Avrupa Konseyi’nin çalışmalarını yönetir ve uygular.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi’nin yargı organıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasını denetler ve sözleşmenin ihlal edildiği durumlarda karar verir.

Avrupa Konseyi’nin Çalışmaları

Avrupa Konseyi, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında çok sayıda çalışma yürütmektedir. Bu çalışmalar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasını denetlemek
 • Avrupa Sosyal Şartı’nın uygulanmasını denetlemek
 • Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’nın uygulanmasını denetlemek
 • İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütmek
 • Üye ülkelerin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanındaki çalışmalarına destek olmak

Avrupa Konseyi’nin Başarıları

Avrupa Konseyi, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında önemli başarılar elde etmiştir. Bu başarılar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin imzalanması ve uygulanması
 • Avrupa Sosyal Şartı’nın imzalanması ve uygulanması
 • Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’nın imzalanması ve uygulanması
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kurulması ve çalışmaları
 • Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin kurulması ve çalışmaları
 • Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi’nin kurulması ve çalışmaları
 • İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi
 • Üye ülkelerin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanındaki çalışmalarına destek olunması

Avrupa Konseyi’nin Geleceği

Avrupa Konseyi, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında önemli bir rol oynamaktadır. Gelecekte de bu rolünü sürdürmesi ve daha da güçlendirmesi beklenmektedir. Avrupa Konseyi, üye ülkelerin işbirliği ve dayanışmasıyla daha adil, özgür ve demokratik bir Avrupa inşa etmeye devam edecektir.


Yayımlandı

kategorisi