aya sözlük anlamı nedir?

Sözlükte aya kelimesinin manası:

  1. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi.
  2. Yaprakların düz ve parlak bölümü.
  3. Ayak tabanı.
  4. Tedavisi mümkün değil, iyileştirilmez. (Osmanlıca'da yazılışı: ayâ)
  5. (Şüphe ve tereddüt bildiren edat; hayret ve taaccüb, soru ile beraber ümid ifade eder) Acaba. Aya, nasıl oluyor. Hayret, sen bu işi nasıl olur da yaparsın?.. der gibi.(Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Aya, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklid edenler, ittiba değil; belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki, siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz! Çünki şu surette ittibaınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır! L.) (Osmanlıca'da yazılışı: âyâ)
  6. En kudretsiz, kabiliyetsiz. İktidarı hiç olmayan. (Osmanlıca'da yazılışı: a'ya)

aya ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları