ayan beyan ne demek

İfade ile İlgili “İfadesiyle” Kelimesinin Anlamı

“İfadesiyle” ifadesi, bir şeyin bir başkasıyla bağlantılı veya ilişkili olduğunu belirtmek için kullanılan bir bağlaçtır. Hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılmaktadır.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de, “ifadesiyle” ifadesi genellikle “in terms of” veya “with respect to” ifadesleriyle eş anlamlıdır. Bir şeyin bir başkasıyla nasıl ilişkili olduğunu veya bağlantılı olduğunu açıklar. Örnegin:

 • The company’s revenue increased by 10% in terms of sales. (Şirketin geliri, satışlar açısından %10 arttı.)
 • I’m not sure about the weather tomorrow with respect to the picnic. (Piknikle ilgili olarak yarınki havayla ilgili emin değilim.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de, “ifadesiyle” ifadesi genellikle “bakımından” veya “yönünden” ifadesleriyle eş anlamlıdır. Bir şeyin bir başkasıyla nasıl ilişkili olduğunu veya bağlantılı olduğunu açıklar. Örnegin:

 • Nüfus bakımından en büyük şehirler listesi. (Nüfus açısından en büyük şehirlerin listesi.)
 • Coğrafi konum olarak Avrupa’nın güneyinde yer almaktadır. (Coğrafi konum açısından Avrupa’nın güneyinde yer almaktadır.)

Kullanım Alanları

“İfadesiyle” ifadesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilmektedir, bunlar şunları içerebilir:

 • Karşılaştırmalar: İki veya daha fazla şey arasındaki benzerlikleri veya farkları vurgulamak için kullanılır.
 • Açıklamalar: Bir şeyin nedenini veya nasılını açıklar.
 • Bağlantılar: İki veya daha fazla kavram veya fikir arasındaki ilişkiyi gösterir.
 • Ölçütler: Bir şeyin nasıl ölçüldüğünü veya derecelendirildiğini belirtir.

Örnekler

İşte “ifadesiyle” ifadesinin kullanımına dair bazı örnekler:

 • İngilizce: The car is fast in terms of acceleration. (Araba, ivme açısından hızlıdır.)
 • Türkçe: Bu ürün, fiyat bakımından uygun bir seçenektir. (Bu ürün, fiyat açısından uygun bir seçenektir.)
 • İngilizce: I’m not sure about the weather tomorrow with respect to the hike. (Yürüyüşle ilgili olarak yarınki havayla ilgili emin değilim.)
 • Türkçe: Bu konu, eğitim açısından önemlidir. (Bu konu, eğitim açısından önemlidir.)

Sözcük Kökeni

“İfadesiyle” ifadesi, Latince “exprimere” fiilinden türemiştir, anlamı “dışarı çıkarmak” veya “ifade etmmek”tir. Zamanla, “ifade” anlamına gelmeye başlamış ve “ifadesiyle” ifadesi, bir şeyin bir başkasıyla bağlantılı veya ilişkili olduğunu belirtmek için kullanılmaya başlamştır.

Sonuç

“İfadesiyle” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan önemli bir bağlaçtır. Bir şeyin bir başkasıyla nasıl ilişkili olduğunu veya bağlantılı olduğunu açıklar. Çeviri yaparken veya metin anlaşılmasını sağlarken bu ifadenin kullanımına dikkat edilmelidir.


Yayımlandı

kategorisi