ayarlama sözlük anlamı nedir?


Sözlükte ayarlama kelimesinin manası:

  1. Ayarlamak işi.
  2. Bir ölçü aracının gösterdiği değerleri, ölçek olarak kabul edilen ya da doğruluğuna güvenilen başka bir araca göre düzenleme.
  3. Bk. bölmelendirim
  4. Bir ölçüm aygıtını amaca uygun olarak derecelendirme.
  5. Bir ölçmede yapılan yanılgı sınırlarını saptama.
  6. Standartlaştırma.

ayarlama ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları