ayatı kibriya sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ayatı kibriya kelimesinin manası:

  1. Allah'ın kibriyasını ve büyüklüğünü gösteren ayetler, deliller ve eserler. (Osmanlıca'da yazılışı: âyât-ı kibriyâ)

ayatı kibriya ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları