ayçiçeği küspesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ayçiçeği küspesi kelimesinin manası:

  1. Ayçiçeği tohumundan yağın alınmasıyla geriye kalan, ham protein oranı içerdiği kabuk miktarına göre % 20-42 arasında değişen ve rasyonlara protein kaynağı olarak katılan, lizin bakımından yetersiz yem maddesi.

ayçiçeği küspesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları