ayinei ehadiyet sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ayinei ehadiyet kelimesinin manası:

  1. Ehadiyetin ayinesi. Cenab-ı Hakk'ın ekser isimlerinin tecellisine mazhar olan şey.(Hayat birşeye girdiği vakit, o cesedi bir alem hükmüne getirir; cüz ise küll gibi, cüz'iye dahi külli gibi bir camiiyyet verir. Evet hayatın öyle bir camiiyyeti var; adeta umum kainata tecelli eden ekser Esma-i Hüsnayı kendinde gösteren bir cami ayine-i ehadiyettir. Bir cisme hayat girdiği vakit, küçük bir alem hükmüne getirir, adeta kainat şeceresinin bir nevi fihristesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Nasıl ki, bir çekirdek, onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir; öyle de: En küçük bir zihayatı halkeden, elbette umum kainatın Halıkıdır. L.) (Osmanlıca'da yazılışı: ayine-i ehadiyet)

ayinei ehadiyet ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları