ayinei ervah sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ayinei ervah kelimesinin manası:

  1. Ruhlar ayinesi. Esma-i İlahiyenin tecellisine mazhar olan ruhlar.(... Muhabbetten yetimane bir şefkat, me'yusane bir rikkat tevellüd eder. Bütün zihayatlara acır; hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikkat ve bir firkat hisseder; elinden birşey gelmez, ye's-i mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şedit şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur ki: Acıdığı bütün zihayatların mevt ve zevalinde bir Zat-ı Baki'nin baki esmasının daimi cilvelerini temsil eden ayine-i ervahları baki görür; şefkati, bir sürura inkılab eder. M.) (Osmanlıca'da yazılışı: ayine-i ervah)

ayinei ervah ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları