ayırıcı işaret sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ayırıcı işaret kelimesinin manası:

  1. Bir sesin boğumlanma açısından özellik gösteren türlerini birbirinden ayırmak için kullanılan işaret: yuvarlak a’yı düz a’dan ayırmak için (°-: å), damak n’sini diş n’sinden ayırmak için (-˜: ñ, ng) işaretlerinin kullanılması gibi.
  2. Resmî alfabede seslerin veya hecelerin doğru seslendirilmesine yardımcı olmak üzere, harflerin altına, üstüne veya yanına konan işaret. Yazı dilimizde düzeltme, kesme işaretleriayırıcı işaretler olarak kullanılır:kar/kâr, kâhin, lâmba, lâf, neş’e, mel’un, n’oldu, n’etsin vb.
  3. Bk. ayırıcı im

ayırıcı işaret ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları