ayırmak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ayırmak kelimesinin manası:

  1. Bölmek.
  2. Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak.
  3. Bir yeri bir engelle bölmek.
  4. Birbirinden uzaklaştırmak.
  5. Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek.
  6. Seçmek
    Örnek: Günün fıkralarından bu kitaba ayırdıklarım pek azdır. F. R. Atay
  7. İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak.
  8. Farklı davranmak, fark gözetmek.

ayırmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları