Ayırt Edilemezlerin özdeşliği ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ayırt Edilemezlerin özdeşliği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ayırt Edilemezlerin özdeşliği" ne demek?

 1. (…)

Ayırt Edilemezlerin özdeşliği nedir? İlişkili sözcükler

 • Ayırtım: Temyîz, ~ gücü: temyîz kudreti. ~ gücü olan, ~ güçlüsü: mümeyyiz. ~ gücü olmayan: gayr -i mümeyyiz. ~ güçsüzlüğü: temyîz kudret sizliği. devamı...
 • Ayırtıcı: Belli bir hastalığın tanısında tek başına yeterli olan, başka hastalıkta görülmeyen belirti. devamı...
 • Ayırt Edici özellik: Nitelik bakımından bir dilbilimi birimini ötekinden, dilin bir ögesini öteki ögesinden ayırt eden belirgin özellik: a ünlüsü ile o ünlüsü arasındakiayırt edici özellik, her ikisinin de kalın ve geniş ünlü olmasına rağmen, a’nın düz, o’nun yuvarlak ünlü; d ile t ünsüzleri arasındakiayırt edici özellik, her ikisinin de diş sesi olmasına rağmen, d’nin tonlu diş sesi; devamı...
 • Ayırt Edici öğrenme: Belirli algısal uyarımları yapabilmeyi ya da türlü durum ve uyaranları birbirinden ayırt edebilmeyi öğrenme. devamı...
 • Ayırt Edici Izerge: (…) devamı...
 • Ayırtına Varmak: Anlamak, kavramak, bilincine varmak. devamı...
 • Ayırtına Varmak: Anlamak, kavramak, bilincine varmak. devamı...
 • Eklem Ayçası Yırtığı: Köpeklerde ve aşım yapan boğalarda, femorotibiyal eklemde ön çapraz bağın yırtılması ve eklemin sabitliğinin kaybolmasından kaynaklana eklem ayçasının arka boynuzunda oluşan yırtık, menüsküs yırtığı. devamı...
 • Katım özdeği: Elektrolitin, özelliklerini değiştirmeden bırakıntının özelliklerini değiştiren ve elektrikli kaplama işlemlerinde kullanılan özdek. devamı...
 • Boşinanç özdeği: Boşinançları oluşturan halkbilim ürünü. krş. gelenek özdeği. devamı...

Ayırt Edilemezlerin özdeşliği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.