aynı kökten gelen kelimeleri bir arada kullanma sanatı

Paronomasia: Aşkın Aynı Kökten Gelen Kelimelerle Oynanması

Giriş

Paronomasia, aynı kökten gelen kelimeleri bir arada kullanma sanatıdır. Bu retorik araç, kelimelerin farklı anlamlarını vurgulayarak mizah, ironi veya vurgu yaratmak için kullanılır. İngilizce’de “paronomasia” olarak bilinen bu teknik, Türkçe’de “cinas” olarak adlandırılır.

Paronomasia’nın Türleri

Paronomasia, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir:

 • Homoioteleuton: Kelimelerin aynı sesle bitmesi (örn. “love” ve “dove”)
 • Homoioarkton: Kelimelerin aynı sesle başlaması (örn. “cat” ve “cot”)
 • Antanaklasis: Aynı kelimenin farklı anlamlarda kullanılması (örn. “I saw a saw”)
 • Epanalepsis: Aynı kelimenin tekrarlanması (örn. “Time and time again”)
 • Polyptoton: Aynı kelimenin farklı çekimlerinin kullanılması (örn. “love,” “loved,” “loving”)

Paronomasia’nın Kullanım Alanları

Paronomasia, çeşitli edebi ve sözlü bağlamlarda kullanılır:

 • Mizah: Kelimelerin farklı anlamlarını vurgulayarak mizah yaratmak (örn. “I’m not a hoarder, I’m just a collector of things I don’t need.”)
 • İroni: Bir şeyin tersini ima etmek için aynı kökten gelen kelimeleri kullanmak (örn. “The best way to get rid of a temptation is to yield to it.”)
 • Vurgu: Bir noktayı vurgulamak için aynı kökten gelen kelimeleri tekrarlamak (örn. “We must never forget the lessons of the past.”)
 • Şiir: Şiirsel bir etki yaratmak için kelimelerin seslerini kullanmak (örn. “The world is too much with us; late and soon, / Getting and spending, we lay waste our powers.”)

Paronomasia Örnekleri

İngilizce ve Türkçe’de paronomasia’nın sayısız örneği vardır:

 • İngilizce:
  • “The pen is mightier than the sword.”
  • “I’m not a hoarder, I’m just a collector of things I don’t need.”
  • “Time and time again, we make the same mistakes.”
 • Türkçe:
  • “Aşkın gözü kördür.”
  • “Düşün düşün taşın taşın.”
  • “Gel gel otur otur.”

Paronomasia’nın Çevirisi

Paronomasia’yı bir dilden diğerine çevirmek zor olabilir, çünkü aynı kökten gelen kelimeler her zaman aynı anlama gelmez. Bu nedenle, çevirmenler genellikle paronomasia’nın etkisini korumak için eş anlamlı kelimeler veya benzer sesli kelimeler kullanırlar.

Örneğin, “The pen is mightier than the sword” cümlesi Türkçe’ye “Kalem kılıçtan keskindir” olarak çevrilebilir. Bu çeviri, paronomasia’nın etkisini “kalem” ve “kılıç” kelimelerinin benzer sesleriyle korur.

Sonuç

Paronomasia, aynı kökten gelen kelimeleri bir arada kullanma sanatıdır. Mizah, ironi veya vurgu yaratmak için kullanılan bu retorik araç, edebiyat, şiir ve günlük konuşmalarda yaygın olarak kullanılır. Paronomasia’yı bir dilden diğerine çevirmek zor olabilir, ancak çevirmenler genellikle paronomasia’nın etkisini korumak için eş anlamlı kelimeler veya benzer sesli kelimeler kullanırlar.


Yayımlandı

kategorisi