Ayrılı Zamirler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ayrılı Zamirler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ayrılı Zamirler" ne demek?

 1. Bu zamirlerin çeşitleri şunlardır: 1 KİŞİ ZAMİRLERİ (Pronoms personnels: ben, sen, o…). 2. ÖZEDÖNÜŞ ZAMİRLERİ (Pr. réfléchis: Kendini, kendine..,). 3. BELİRSİZ ZAMİRLER (Müphem z. Pr. indéfinis: her kim, biri, kimi…). 4. ÜLEŞTİRME ZAMİRLERİ (Pr. distributif s : her Uri, her birine,..). 5. TOPLULUK ZAMİRLERİ (Pr. collectifs: herkes, çoğu, hepsi…). 6. KARŞILIKLI ZAMİRLER (Pr. réciproques: birbirini, birbirine). 7. PEKİTMELİ ZAMİRLER (Bak). 8. GÖSERME ZAMİRLERİ (Bkz. Göstermelik). 9. SORU ZAMİRLERİ (Pr. interrogatifs: Tam, hangisi).

Ayrılı Zamirler nedir? İlişkili sözcükler

 • Whichever: Hangisi olursa, herhangi, hangisi, hangisini Biri veya diğeri devamı...
 • Whichever: Hangisi olursa, herhangi, hangisi, hangisini Biri veya diğeri devamı...
 • Yolları Ayrılmak: (iki kişi ya da topluluk için) görüş, düşünce ayrılığı ortaya çıkmak, ayrı görüş ve düşünceleri benimsemek. İki kişi veya topluluk arasında görüş, düşünce ayrılığı ortaya çıkmak, ayrı görüş ve düşünceleri devamı...
 • Ortakçılık: Ortakçı olma durumu. Bkz. yarıcılık. devamı...
 • Galeyanlı: Galeyana gelmiş olan Örnek: Kimi yüzü kıpkırmızı kesilmiş, kimi ayağa kalkarak hayati bir meseleyi münakaşa ediyorlarmış gibi hepsi galeyanlı… P. Safa devamı...
 • Kristalleşme Ile Ayrılım: Kristalleşme ya da çekimle bir magmadan, ortak soylu, silikatlı kayaç örneklerinin ve kimi magma maden yataklarının ayrılması olayı. devamı...
 • Kristalleşme Ile Ayrılım: Kristalleşme ya da çekimle bir magmadan, ortak soylu, silikatlı kayaç örneklerinin ve kimi magma maden yataklarının ayrılması olayı. devamı...
 • Belgisiz Adıl: (Derleme.. belgisiz zamir) Belgisizlik kavramı veren adıl: Herkes, kimse, falan, filan, biri, çoğu, hepsi, başkası, birçoğu, birkaçı, birazı, birtakımı, bazısı, birbirini vb. devamı...
 • Belgisiz Adıl: (Derleme.. belgisiz zamir) Belgisizlik kavramı veren adıl: Herkes, kimse, falan, filan, biri, çoğu, hepsi, başkası, birçoğu, birkaçı, birazı, birtakımı, bazısı, birbirini vb. devamı...
 • Belgisiz Adıl: (Derleme.. belgisiz zamir) Belgisizlik kavramı veren adıl: Herkes, kimse, falan, filan, biri, çoğu, hepsi, başkası, birçoğu, birkaçı, birazı, birtakımı, bazısı, birbirini vb. devamı...

Ayrılı Zamirler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.