Ayrımsal Dizinleme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ayrımsal Dizinleme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ayrımsal Dizinleme" ne demek?

 1. Sözcüklerin, abecesel sıralanması yerine birincil, ikincil, üçüncül vb. başlıklar altında ilgilerine göre sıralanmalarını öngören dizinleme.

Ayrımsal Dizinleme nedir? İlişkili sözcükler

 • Mali Dizinleme: Enflasyon dönemlerinde mali varlıkların değerine ve getirilerine uygulanan parasal ayarlama yöntemi. krş. dizinleme, ayarlama koşulu devamı...
 • Ikili ödeme Anlaşması: İki ülke arasında dış ticaretten doğan yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilememesi durumunda, iki ülke yetkili makamlarının karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirileceğine ilişkin güvence vermek amacıyla yaptıkları anlaşma. devamı...
 • Finansal Dizinleme: Bk. mali dizinleme devamı...
 • Bağlantılı Dizinleme: Bilgi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyle, aranan bilgiyi verebilecek bütün belgelerin, raporların vb. sayfalarını belirlemek için yapılan dizinleme, bkz. iç dizin, dış dizin. devamı...
 • Sözlük Dizin: Sözcüklerle belirlenen konu başlıklarının abecesel sırayla düzenlenmesinden oluşan konu dizini, bkz. abecesel katalog. devamı...
 • Sindirim Vakuolü: Hayvan hücrelerinde fagositozla alman büyük parçacıkların birincil lizozomlarla birleşmesiyle oluşan ikincil lizozom. devamı...
 • Ayrımsal Damıtma: Çok bileşenli bir karışımın her kaynama sıcaklığında ya da belli sıcaklık aralıklarında, değişik ürünlerin alınıp, ayrı ayrı toplanarak damıtılması. Örn. yeryağından, benzin, gazyağı, yağyakıtlar vb. ayrı kesimler olarak elde edilmesi. devamı...
 • Aminler: Amonyak (NH3)’ın hidrojenleri yerine alkil köklerinin girmesiyle türeyen ve hidrojenle yer değiştiren alkil köklerinin sayısına göre birincil (RNH2), ikincil (RR’NH), üçüncül (R R’ R” N)aminler olarak bölümlendirilen organik bileşikler. Amonyak devamı...
 • Yazar Kataloğu: Yazar adlarına göre çıkarılan fişlerin ya da temel fişlerin abecesel düzende sıralanmalarıyle oluşan katalog, bkz. yazar fişi, temel fiş. devamı...
 • Ikincil Evren ışınları: Birincil evren ışınlarının yerin, uçunyuvarında, öğecik çekirdekleri; ile etkileşimleri sonucu ortaya çıkanyeni parçacıklar. Birincil evren ışınlarının yerin, uçunyuvarında, öğecik çekirdekleri; ile etkileşimleri sonucu ortaya çıkanyeni parçacıklar. devamı...

Ayrımsal Dizinleme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.