Ayrıntılı Tiyatro ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ayrıntılı Tiyatro" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ayrıntılı Tiyatro" ne demek?

 1. Bk. Naturalist Tiyatro.

Ayrıntılı Tiyatro nedir? İlişkili sözcükler

 • Ekspresyonist Tiyatro: Naturalizmin aşırı doğa kopyacılığına ve empresyionizmin dış izlenim düzenine karşı bir tepki olarak doğmuş ve 1910’dan 1924’e kadar sürmüş bir tiyatro akımıdır. Tiyatro alanında ekspresyonizm, ilk olarak Almanya’da uygulanmıştır. Alman ekspresyonist yazarları, naturalist çevre oyunlarına, empresyonist atmosfer ve duygu oyunlarına ve simgeli düşünce oyunlarına karşı, iç gerçeği, salt insanı eksen olarak alan oyunlar yazmışlardı. Baba, devamı...
 • Benzetmeci Tiyatro: Seyirciyi duygusal açıdan sahnede olan bitenlere kaptıran ve baş oyun kişileriyle özdeşleştiren yanılsamacı tiyatro, iki asal tiyatro anlayışından biridir. Öteki için bk. göstermeci tiyatro. devamı...
 • Dramatik Tiyatro: 1-Konuşmanın, hareketlerle desteklendiği tiyatro. 2 – Epik tiyatronun çıkışından sonra, güzelduyusal nitelikleri gözönüne alınarak duygusal boşalım sağlayışından dolayı «Aristotelesçi tiyatro» olarak da tanımlanmaya başlanmıştır. bk. benzetmeci tiyatro. devamı...
 • özel Tiyatro: Kişi veya kuruluşlara ait tiyatro. Özel kişilerin kurup yönettiği, çoğu kez tecimsel tiyatro. devamı...
 • Havalı Tiyatro: Işık, dekor uyumu ve yöntem ile ilk görünüşte seyirciyi etkileyen tiyatro bk. empresyonist tiyatro). devamı...
 • Illüzyon Tiyatrosu: Başlıca iki tiyatro anlayışından biri. Bu tür oyunlar, seyircinin, dramatik yönden, sahnedeki olaylar a-onları yaşıyormuş gibi- katılmasını sağlar, (bk. benzetmeci tiyatro.) Bk. yanılsamacı tiyatro devamı...
 • Gerçeküstücü Tiyatro: Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da André Breton’un, Freud’un görüşlerine dayanarak açtığı ve bilinçaltı varsayımları ile düşte olduğu gibi, parçaları birbirini tutmaz bir anlatım biçimi ile vermeye çalışan tiyatro anlayışı. On dokuzuncu yüzyıl sonunda Jarry’ın ve daha sonra Apollinaire’in öncülük ettiği tiyatro anlayışı. Irtaud’nun tiyatro görüşleri de bu akımın gelişimi içinde yer alır. devamı...
 • Yüzen Tiyatro: Bir gemi, bir vapur içinde ya da üstündeki tiyatro. Amerika’da Mississippi Irmağındaki eğlence ve tiyatro gemisi. devamı...
 • Yanılsamacı Tiyatro: İki temel tiyatro anlayışından biri. Bu tür tiyatroda, seyircinin, sahnedeki olaylara, onları yaşıyormuşçasına katılması sağlanır. bk. benzetmeci tiyatro. devamı...
 • Offbroadway: ), (i.) New York’un tiyatro merkezinde olmayan (tiyatro) Deneysel (tiyatro). devamı...

Ayrıntılı Tiyatro ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.