Aytek ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Aytek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aytek" ne demek?

 1. Ay-tek. Ay gibi tek, eşsiz.

 2. ay gibi (eski türkçede tek/teg olarak kullanılmıştır)

Aytek nedir? İlişkili sözcükler

 • Karşılaştırma Eki: Sıfatlarda kuvvetlendirme ve karşılaştırma derecesi kurmak için kullanılan ek: +rAK. Tarihî türk yazı dillerinde kuvvetlendirme ve karşılaştırma görevlerini karşılamak için işlek olarak kullanılan ek, Eski Anadolu Türkçesinde daha çok karşılaştırma görevinde kullanılmıştır. Bu gün bu ek, karşılaştırma anlamını kaybederek benzerlik ve azlık kavramını veren kelimeler yapmaktadır. Canlı değildir: acırak, alçarak, (< alçak+rak), Azrak, bozrak, küçürek devamı...
 • Düz Tüylü Tilki Teriyeri: İngiltere’Den köken alan ve eski bir İngiliz ırkı olan, düz tüylü siyah ve ten Teriyer, Bull Teriyer, Greyhound, eski Dachshund, English Hound, Fox Hound ve Beagle ırkları kullanılarak geliştirilmiş, 18. yüzyılda tilki avında ve kemirgen avcısı olarak kullanılmış, 1985 yılına kadar Amerika’da düz tüylü ve tel tüylü olmak üzere iki alt tipi bulunan tek bir devamı...
 • Ek Fiil: İsim, sıfat, zamir vb. isim soyundan kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ek eylem. Eski Türkçede er- yardımcı fiilinin er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan, ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını devamı...
 • Nümismatik: Eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim. Madeni ve kâğıt para ile jeton, madalya gibi değişim aracı olarak kullanılan nesneleri inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Tulum: Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi. Gövdesi bu deriden yapılmış üflemeli çalgı, gayda Örnek: Ben zatınıza tulum şişirmesini öğreteyim, siz de bana devamı...
 • Altlık ıslatma Sendromu: Etlik piliç karma yemlerinde acılaşmış yağların kullanılması, yemlere uygulanan ısı işlemleri, çavdar ve arpa gibi yem ham maddelerinin yüksek oranda kullanılması gibi değişik faktörlere bağlı olarak özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan, ishal, asites, karaciğer yağlanması gibi belirtiler gösteren hastalık. devamı...
 • Arkaizm: Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim. Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağdan kalma bir biçimin, bir yapının özelliği. devamı...
 • Boustrophedon: Bir satırın sağdan sola ve diğerinin soldan sağa yazıldığı eski bir yazı şekli. Ters dönmeli yazı, antik bir yazma metodu (bazı eski yazıtlarda rastlanır, pulluk yapma gibi alternatif bir şŸekilde devamı...
 • Söylence: Efsane. (Yun. mythos = söz, söylenen ve duyulan söz; masal, öykü) : 1-Tanrılar, kahramanlar, önceki çağların olayları üzerine anlatılanlar, masallar, öyküler. 2- Bir toplumda öykü biçiminde canlı olarak yaşayan eski devamı...
 • Used 1: KullanılmışŸ; elden düşŸme, eski: He sells used books. Eski kitap satıyor. I don´t want a used car. KullanılmışŸ araba istemem. ” devamı...

Aytek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.