Azlolunmak ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Azlolunmak" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Azlolunmak" ne demek?

 1. Görevinden alınmak, görevinden çıkarılmak

  Örnek:

  Hâkimler ve savcılar azlolunamaz. Anayasa

Azlolunmak nedir? İlişkili sözcükler

 • Ailelik: Adaletle ilgili Örnek: Hâkimler ve savcılar adli ve idari yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar. Anayasa Aile ile ilgili, aileye özgü olan. devamı...
 • Takiben: Ardından. İzleyerek, hemen sonra Örnek: Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin … Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler. Anayasa Takip ederek, takip suretiyle. (Osmanlıca’da yazılışı: ta’kiben) devamı...
 • Vicdani: Vicdanla ilgili olan, vicdana dayanan Örnek: Hâkimler … vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Anayasa Duygu ile, vicdan ile ilgili. Vicdanlı. devamı...
 • Meslek Içi Eğitim: Görevliye mesleğiyle ilgili olarak verilen kurs Örnek: Hâkim ve Savcıların … meslek içi eğitimleri … kanunla düzenlenir. Anayasa devamı...
 • çarpılmak: Çarpma işine konu olmak. Çarpık duruma gelmek Örnek: Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı. R. N. Güntekin Çalınmak, soyulmak. devamı...
 • Yakınma: Yakınmak (I) işi. Yakınmak (II) işi, şikâyet, şekva devamı...
 • Kazınmak: Kendi kendini kazımak. Kazıma işi yapılmak. devamı...
 • Yolunmak: Yolma işi yapılmak, çekilip koparılmak Örnek: Kaşları tıraş edilmiş yahut yolunmuş, yerine hilal kaşlar kalemle çekilmiş. M. Ş. Esendal Çok kederlenerek çırpınmak. devamı...
 • Darılmak: Hoşa gitmeyen bir tutum, davranış veya söz dolayısıyla gücenip görüşmez olmak, gücenmek, küsmek, ilgiyi kesmek Örnek: Kalenin üzerine top atmadılar bahanesiyle darılmadı mıydı? Ö. Seyfettin Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek Örnek: Sinirlenmek, darılmak, kin taşımak ne olduğunu bilmezdi. Y. K. Karaosmanoğlu Azarlamak, paylamak. devamı...
 • Oylanmak: Oylama işi yapılmak Örnek: … Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır. Anayasa devamı...

Azlolunmak ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.