Azrak Toprak Metalleri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Azrak Toprak Metalleri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Azrak Toprak Metalleri" ne demek?

 1. Yerkabuğunda üç değerlikli bileşikleri bulunan, kimyasal özellikleri çokbenzeşik, Öğeler Dizgesinde atom sayıları 57-72 arasındaki lantanitler ile skandiyum ve itriyumdan oluşan öğeler kümesi.

Azrak Toprak Metalleri nedir? İlişkili sözcükler

 • Iyonyuvarı: Yer gazyuvarındaki atom ve moleküllerin Güneş ışınlarıyle iyonlaştığı 80 km. ile 400 km. yükseklikleri arasındaki katman. devamı...
 • Lantanitler: 4f orbitalleri boş olan geçiş elementleri. Lantanın kendisi d- bloku elementi olmasına rağmen lantanitler (atom numarası 58-71) arasında sayılır. Lantanitleri içeren monazit gibi filizlerde lantan, cer ve praseodymium en büyük bollukta bulunurlar. Lantanitlerin hepsi kolay reaksiyona girerler, sudan, asitlerden ve havadan (M2O3) çok kolay etkilenirler ayrıca hidrojen ile reaksiyona girerek MH2 ve MH3 oluştururlar. devamı...
 • öklid önkoyutları: Öklid dizgesinde tüm kanıtsavların, çıkarımların türetilme ve kanıtlanmasında kullanılan ve dizgenin temelinde yer alan üç ana önsayıt: 1- İki noktadan ancak bir doğru geçer. 2- İki nokta arasındaki en kısa uzaklık bir doğrudur. 3- Bir doğruya dışındaki bir noktadan ancak bir koşut çizgi çizilebilir. devamı...
 • Fıçı Sapması: Bir mercekte ya da eksiuç ışıtacınm saptırma dizgesinde bir dördülün görüntüsünün köşelere doğru büzülerek fıçı biçimini alması sonucunu doğuran kusur. devamı...
 • Uyum Iyiliği: 1) Gözlenmiş bir değerler kümesi ile kuramsal olarak bulunan değerler kümesi arasındaki uyumun niteliği. 2) Bir örnekbiçimin verilere uygun olması durumu. Uyumun iyiliği, genellikle gözlenen ve kuramsal olarak bulunan değerler arasındaki çıkarımın üstikilerine dayalı bir ölçütle belirlenir ve bu ölçüt en küçük değerli ise, uyumun en iyi olduğu söylenir. devamı...
 • Iyon Yuvarı: Yer atmosferindeki atom ve moleküllerin güneş ışınlarıyla iyonlaştığı 80-400 km yükseklikler arasındaki katman. devamı...
 • Duygu Düşünce Alışverişi: Stanislavski oyunculuk dizgesinde, oyuncuların birbirleriyle kurdukları duygu ve düşünce bağı. Oyuncular arasındaki dürüst, sürekli alışveriş seyircinin dikkatini canlı tutar ve seyirciyi sahnedeki olayın bir parçası durumuna getirir. devamı...
 • Intercostal: Kaburga kemikleri arasında olan. Kaburgalar arası, eğeler arası devamı...
 • Fotonötron: Bk. ışılılıncık Bir fotonun atom çekirdeğiyle etkileşmesi sonucu, atom çekirdeği tarafından fırlatılan nötron. devamı...
 • Beta Bozunması: Nötronların atom çekirdeğine etkimesi sonucu, atom numarasının ±1 değişmesi ve kütle numarasının sabit dalması. devamı...

Azrak Toprak Metalleri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.