Babıali ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Babıali" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Babıali" ne demek?

 1. Osmanlı ımparatorluğu döneminde ıstanbul’da sadrazamlık ve başka önemli devlet kurumlarının bulunduğu yapı.

 2. Osmanlı hükûmeti.

 3. Osmanlı imparatorluğu döneminde İstanbul’da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları) ile Şûrayıdevlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu yapı.

 4. İstanbul’da bu çevredeki basın

 5. Osmanlı İmparatorluğunun yüksek yönetim organlarının bulunduğu yapı.

Babıali nedir? İlişkili sözcükler

 • Kaime Enflasyonu: Osmanlı İmparatorluğu’nda Abdülaziz döneminde altın karşılılığı olmamasına karşın çıkarılan kaime sunumunun önemli ölçüde artması sonucu oluşan enflasyon. devamı...
 • Dersaadet Tahvilat Borsası: Osmanlı İmparatorluğunda, devlet tahvilleri, Düyun-u Umumiye senetleri; İstanbul, Selanik, Beyrut’ta kurulu yabancı şirketlerin menkul değerleri ile Panama ve Süveyş Kanalı tahvillerinin alınıp satıldığı, Fransız borsa sistemi örnek alınarak 1866 yılında İstanbul’da kurulan ilk menkul değerler borsası. devamı...
 • Babıali Hocası: Görevli olarak yetişmek üzere Babıâliye giren gençlerin öğretmenlerine verilen san. devamı...
 • Kazasker: İlmiye sınıfının yüksek derecesinde bulunan devlet görevlisi Örnek: Aslında Lale, eski konakları pek bilmez değildi. Bir kazasker kızıydı. H. E. Adıvar Osmanlı döneminde mahkemelerin en yetkilisi. Osmanlı İmparatorluğunda kadıların başında bulunan, asker ile devamı...
 • Harbiye Nezareti: Osmanlı ımparatorluğunda milli savunma bakanlığına verilen ad. devamı...
 • Haraç: Bir yerden, bir kimseden zorbalıkla alınan para. Osmanlı Türklerinde genellikle toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi. devamı...
 • Education And Culture: EğŸItim ve Kültür, genellikle tek devlet bakanlığŸında birleşŸtirilmişŸ olan hükümet sorumluluğŸunun iki önemli yönü devamı...
 • Darülhilafe Altını: Osmanlı İmparatorluğu’nda 1808-1831 döneminde basılmış, 8 krat ağırlığında, 20 milimetre çapında ve 830 ayar altın sikke. devamı...
 • Hırkai Saadet Dairesi: İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda “mukaddes emanetlerin” bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslami nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır’ın fethinden (1517) sonra İstanbul’a getirilmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: hırka-i saadet dairesi) devamı...
 • El Yazması: El ile yazılan kitap. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk kez 1840 yılında karşılığı olmadan hazine bonosu biçiminde çıkarılan borç senedi. devamı...

Babıali ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.