bachelor of philosophy sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bachelor of philosophy kelimesinin manası:

  1. Felsefe diploması, felsefe mezuniyeti, felsefe alanında diploma; felsefe mezunu, felsefe alanında lisans mezunu, felsefe alanında diploma sahibi kimse

bachelor of philosophy ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları