bacillus sözlük anlamı nedir?


Sözlükte bacillus kelimesinin manası:

  1. Toprak ve havada bulunan, yiyecek bozulmalarında da rol oynayan çubuk şeklinde, spor taşıyan, kapsül oluşturan, bazılarında kamçı bulunan gram pozitif bir bakteri cinsi.
  2. Gram pozitif (bazı türleri değişken), çoğu türü hareketli, endospor oluşturan, aerobik veya isteğe bağlı anaerobik, oksidaz pozitif veya negatif, çoğu türü katalaz pozitif olan, çubuk biçiminde, türleri toprak, su ve çeşitli gıdalarda yaygın olarak bulunan bakteri cinsi.
  3. Spor oluşturan gram-pozitif, aerobik, çomak biçiminde ince uzun bir bakteri cinsi.

bacillus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları