backgrounder sözlük anlamı nedir?

Sözlükte backgrounder kelimesinin manası:

  1. Arka plan bilgisi veren kimse, hükümet veya işŸ çevresinden resmî bir sözcünün bir durumla ilgili olarak basın mensuplarına arka plan bilgisi verdiğŸi gayriresmî basın toplantısı; arka plan bilgisi sağŸlayan rapor veya brifing

backgrounder ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları