backward backwards sözlük anlamı nedir?

Sözlükte backward backwards kelimesinin manası:

  1. Geriye doğru, tersine, geri geri
  2. Geçmiş zamanlara doğru, geri
  3. Geç kavrayan , geç ve yavaş öğrenen
  4. İsteksiz, çekingen
  5. Geç backwardly geriye doğru olarak backwardness geriye doğru olma
  6. Geç kavrama.

backward backwards ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları