bağ doku sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bağ doku kelimesinin manası:

  1. Hücre sayısı az, hücre arası maddesi çok ve genellikle diğer dokuları birbirine bağlayarak destek görevi yapan doku.
  2. Vücutta bulunan dört temel dokudan en sık görülen, gevşek veya ipliksel yapıdaki kas ve yağ dokularında değişik oranlarda bulunan, cansız olan hücreler arası maddeyle hücrelerden oluşan, beslenme fizyolojisi açısından bir değer taşımayan, et ürünleri teknolojisinde kalite sorunu oluşturabilen madde. Bu dokunun, organları sararak destekleme, gövde arası boşlukları doldurma, dokuların beslenmesi, epitel dokusuna destek ve organizmanın savunma sistemini oluşturma gibi görevleri vardır. Bağ dokusunun mezenkim, müköz, gevşek, sıkı, retiküler ve yağ dokusu olmak üzere altı türü bulunur.

bağ doku ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları