bağdaşık toplum sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bağdaşık toplum kelimesinin manası:

  1. Aynı tipte olan, aynı gelenekten, aynı kökten gelen ve aralarında çok az toplumsal ayrım bulunan insanların oluşturdukları toplum.

bağdaşık toplum ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları