Bağımlı Olaylar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Bağımlı Olaylar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bağımlı Olaylar" ne demek?

 1. Olasılık kuramında bağlaşık ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve birinin gerçekleşmesi ötekinin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olan olaylar.

Bağımlı Olaylar nedir? İlişkili sözcükler

 • Bağdaşabilir Olaylar: Olasılık kuramında, ayrık ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve birbirinden bağımsız oldukları için birlikte gerçekleşebilen olaylar, bkz. bağımsız olaylar. devamı...
 • Bağdaşamaz Olaylar: Olasılık kuramında ancak ayrık bir ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve.birbirini dışarda bıraktıkları için birlikte gerçekleşemez olaylar. devamı...
 • Bağlaşık Olasılık: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan iki ya da daha çok yalınç olaydan birinin ve ötekilerin gerçekleşmesine ilişkin olan, çarpma kuralı aracılığıyla bulunan olasılık, bkz. ayrık olasılık. devamı...
 • Bağlaşık Ilişki: Olasılık kuramında bileşik bir olayı oluşturan, “ve” bağlacıyla ilişkiye geçirilmiş bağımlı ya da bağımsız olaylar arasında söz konusu olan ilişki, bkz. ayrık İlişki. devamı...
 • Ayrık Olasılık: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan iki ya da daha çok yalınç olaydan birinin ya da ötekilerin gerçekleşmesine ilişkin olan ve toplama kuralı aracılığıyla bulunan olasılık, bkz. bağlaşık olasılık. devamı...
 • Olasılık önkoyutları: Olasılık kuramının tanımsal temelini oluşturan önsayıtlar. Buna göre bağdaşmaz sonuçlar veren bir denemede: 1- Bir olayın olasılığı artı belirtimli bir sayıdır. 2-Tüm olanaklı bağdaşmaz sonuçların olasılıkları toplamı 1(bir)’dir. 3- Bağdaşmaz olaylardan birinin yada ötekinin gerçekleşme olasılığı onların ayrı ayrı olasılıkları toplamına eşittir. devamı...
 • Doza Bağımlı Kinetik: Dozun artmasıyla ilacın uğradığı farmakokinetik olayın hızı ve boyutu arasındaki lineer ilişkinin, olayın doygunluğa erişmesi sonucu kaybolması veya doğrusal olmayan duruma gelmesi. devamı...
 • Eşit Olasılık: Bir bileşik olayda, olaylardan birinin gerçekleşme olasılığının ötekilerle eşit olması ya da bir olayın ötekinden daha sık gerçekleşmesini beklemek için bir nedenin bulunmayışı. devamı...
 • Ayrık Olaylar: Bir raslantı deneyi sonunda birlikte ortaya çıkmaları olanaksız olan olaylar. (…)ayrık olaylar ise. (…) olur. devamı...
 • Ayrık Olaylar: Bir raslantı deneyi sonunda birlikte ortaya çıkmaları olanaksız olan olaylar. (…)ayrık olaylar ise. (…) olur. devamı...

Bağımlı Olaylar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.