Bağımsız ölçütler ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Bağımsız ölçütler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bağımsız ölçütler" ne demek?

 1. Bir gözlem aracının geçerliğini sınamak üzere, bu araçla elde edilmiş ölçümlerin karşılaştırıldığı geçerlenmiş araç ya da durumlar, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması.

Bağımsız ölçütler nedir? İlişkili sözcükler

 • Bağımsız ölçütler: Bir gözlem aracının geçerliğini sınamak üzere, bu araçla elde edilmiş ölçümlerin karşılaştırıldığı geçerlenmiş araç ya da durumlar, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. devamı...
 • Dış ölçütler: Bir ölçme aracının, yaptığı ölçümlerde bağımsız ölçü sayılabilecek belli durum ya da ayrıtlara uygun düşüp düşmediğine bakarak geçerliğini sınama, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. devamı...
 • Içgerçekleme: Bir gözlem yordamı ya da bir ölçme aracına alınan yanıtların geçerliğini ölçmek üzere, yanıtları kendi içinde tutarlılık süzgecinden geçirme, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. devamı...
 • Içgerçekleme: Bir gözlem yordamı ya da bir ölçme aracına alınan yanıtların geçerliğini ölçmek üzere, yanıtları kendi içinde tutarlılık süzgecinden geçirme, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. devamı...
 • Içerik Geçerliği: Bir ölçme aracının, ölçüm boyutunun kavramsal ve mantıksal içerimlerini yeterince yansıtıp yansıtmadığına bakarak geçerliğini sınama, bkz. geçerlik saptama yolları. devamı...
 • Güvenirlik Kestirim Yolları: Bir aracın değişik ölçmelerde elde ettiği ölçümlerin yinelenme düzeyini bağıntı katsayılarına dayanarak sınama yolları. devamı...
 • Methods Of Evaluating Validity: Geçerlik saptama yolları devamı...
 • Yargıcılar Görüşü: Bir ölçme aracının, ilgili konu ya da alanda bilgili ve uzman sayılabilecek kişilere danışılarak geçerliliğinin sınanması, bkz. geçerlik saptama yolları. devamı...
 • Yığışımlı Geçerlik: Bir ölçme aracının, kullanıldığı çeşitli zaman ve bağlamlarda geçerli sonuçlar vermesine bakarak geçerliğini belgeleme yolu. bkz. geçerlik saptama yolları. devamı...
 • Geçerlik Sınaması: Bir ölçme aracıyla elde edilen ölçümlerin, gerçekten ölçüm konusuna ilişkin yada uygun olup olmadığını sınama işlemi. devamı...

Bağımsız ölçütler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.