bağıntı çözümlemesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bağıntı çözümlemesi kelimesinin manası:

  1. Birlikte değişme gösteren iki değişken arasındaki bağışımlık ilişkisini ya da, bağımlı değişken (Y)'deki değişmelerin ne ölçüde bağımsız değişken (X)'e bağlanabileceğini araştıran ve Y'de X'in sorumlu olduğu değişmelerin payını ya da değişkenler arasındaki bağımlılığın düzeyini bir katsayı olarak veren sayımbilimsel çözümleme, bkz. birlikte gidişim çözümlemesi.

bağıntı çözümlemesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları