bağırsak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bağırsak kelimesinin manası:

  1. Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.
  2. Midenin pilor ucundan anüse kadar uzanan sindirim kanalı bölgesi. İnsanda incebağırsak (duodenum, jejunum, ileum) ve kalınbağırsak (çekum, kolon, rektum) kısımlarından oluşur.
  3. Diğer hayvanlarda bu bölgeye karşılık gelen sindirim kanalı bölgesi.
  4. Sindirim kanalının midenin pilorusundan başlayıp anüste son bulan, ince ve kalın olmak üzere iki kısma ayrılan bölümü, intestina, intestinum, enteron.
  5. Midenin pilor ucundan anüse kadar uzanan sindirim kanalı, intestin.

bağırsak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları