bağlaçlı tamlama sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bağlaçlı tamlama kelimesinin manası:

  1. İsimleri, sıfatları arasına bağlaç alan isim veya sıfat tamlaması.
  2. Adlarının veya sıfatlarının arasına bağlaç alan ad veya sıfat tamlaması: Subay ve erlerin fedakârlığı; hakimlerin dürüstlüğü ve çalışkanlığı; işçi ile işverenin hakları ve görevleri; anne ve baba sevgisi ve saygısı; çalışkan ve terbiyeli öğrenci; zeki fakat tembel çocuk vb.

bağlaçlı tamlama ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları