bağlam sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bağlam kelimesinin manası:

  1. Deste.
  2. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst.
  3. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst.
  4. Bent.
  5. 1. cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste. 2. bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri. 3. herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı. 4. dilbilgisinde, önce veya sonra gelen kelimeyi etkileyen belirleyen birim ya da birimler bütünü. -erkek veya kadın adı olarak kullanılır.

bağlam ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları