bağlaşıklık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bağlaşıklık kelimesinin manası:

  1. Bağlaşık olma durumu.
    Örnek: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Anayasa

bağlaşıklık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları