bakanlar kurulunun arabuluculuğu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bakanlar kurulunun arabuluculuğu kelimesinin manası:

  1. Toplu iş uyuşmazlığının herhangi bir aşamasında başbakan ya da görevlendireceği bir bakanın karşıtlara bir arada ya da ayrı ayrı önerilerde bulunarak uyuşmazlığın giderilmesinde çaba göstermesi.

bakanlar kurulunun arabuluculuğu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları