Bakteriyel böbrek hastalığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Bakteriyel böbrek hastalığı kelimesinin manası:

  1. Birçok balıkta, Renibacterium salmoninarum'un neden olduğu, solungaçlarda solgunluk, ekzoftalmus, karında şişkinlik, deride kabarcıklar, vücut yüzeyinde ülserler, lezyonlar ve anüs civarında hemorajilerle karakterize, bulaşıcı, kronik bakteriyel bir enfeksiyon.

Bakteriyel böbrek hastalığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları