Ballı Börek Olmak ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ballı Börek Olmak" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ballı Börek Olmak" ne demek?

 1. Çok iyi anlaşmak.

Ballı Börek Olmak nedir? İlişkili sözcükler

 • The Camp David Agreements: Kamp David AnlaşŸmaları, Camp David AnlaşŸmaları, İsrail ve mısır arasında 1978’de imzalanan ve barışŸ anlaşŸmasının temelini oluşŸturan iki anlaşŸma çatısı devamı...
 • Unanimous Agreement: OybirliğŸI ile varılan anlaşŸma, tek amacı olan anlaşŸma, tam uyum, tam olarak anlaşŸma devamı...
 • Comprehensibility: Anlasilirlik AnlaşŸIrlık, anlaşŸabilirlik, anlaşŸılabilme, mantıklılık devamı...
 • Unambiguousness: Açıklık, anlaşŸılırlık, bir açık ve anlaşŸılır anlamı olan, açık ve anlaşŸılır olma durumu devamı...
 • Gatt Convention: Gatt AnlaşŸması, GATT AnlaşŸmasını imzalamışŸ olan ülkeler kurulu (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel AnlaşŸması) devamı...
 • Wedding Agreement: Evlilik anlaşŸması, evlenme sözleşŸmesi, evlilikte üzerinde anlaşŸılmışŸ şŸartlar, evlenmek için üzerinde anlaşŸılan koşŸullar devamı...
 • Intelligible: Anlaşılır, idrak edilebilen Anlaşılır, anlaşılabilir devamı...
 • The Cairo Agreements: Kario AnlaşŸmaları, İsrail ve Filistinliler arasındaki anlaşŸmaların ikinci aşŸaması, Eriha şŸehri ve Gazze şŸeridinde Filistin özerk yönetimini düzenleyen anlaşŸmalar devamı...
 • The Cairo Agreements: Kario AnlaşŸmaları, İsrail ve Filistinliler arasındaki anlaşŸmaların ikinci aşŸaması, Eriha şŸehri ve Gazze şŸeridinde Filistin özerk yönetimini düzenleyen anlaşŸmalar devamı...
 • Gönüllü Dışsatım Kısıtlamaları: Genellikle dışalımcı bir sanayileşmiş ülke ile çoğunlukla emek yoğun mal dışsatımı yapan az gelişmiş ülke arasında, siyasi ve iktisadi baskıyla gerçekleştirilen anlaşma gereği dışsatım üzerine konulan, yeni korumacılık akımı kapsamındaki bir tür kota. krş pazar payı düzenleme anlaşmaları, Çok Elyaflı Tekstil Anlaşması devamı...

Ballı Börek Olmak ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.