bang sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bang kelimesinin manası:

 1. Gürültü, patlama
 2. Bir vuruş neticesinde çıkan ses
 3. Patırtı
 4. Enerji, bir şeyi yapma gayreti, şevk
 5. B.D., argo heyecan, sevinç
 6. Argo uyuşturucu madde içitimi, morfin
 7. Çarpmak, gürültü ile kapatmak
 8. Hızla vurmak
 9. Gürültü yapmak
 10. Argo morfin yapmak
 11. Gürültülü bir şekilde, ansızın.
 12. Vurmak, çarpmak, küt diye çarpmak (Argo), güm diye çarpmak (Argo),,hızla çarpmak; sevişmek, yatmak
 13. Güm!, küt!, pat!, çat!

bang ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları