banka sayışımı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte banka sayışımı kelimesinin manası:

  1. Gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işletmelerce çeşitli bankalara yapılan borçlu ve alacaklı ödemelerin gidişini izlemek amacıyla açılan sayışım.

banka sayışımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları