banknot ne demek

Banka Notu Tanımı ve Önemi

İngilizce: Banknote

Türkç: Banknot

Kelimenin Geçimiş:

“Banka notu” terimi, 17. ve 18. Yüzyıllardaki İskoç bankalarından türemiştir. Bu bankalar, altın ve gümüş paralar karşılığı kağıt para basmaktaydılar. Bu kağıt paralar, “bankacı notları” veya kısaca “notlar” (İng. “notes”)olarak bilinirdi.

Banka Notunun Tanımı:

Modern bağlamda, bir banka notu şu şekilde tanımlanabilir:

 • Bir merkez bankası veya hükümetin çıkardığı, yasal ödme vasıtası kabul edilen bir tür kağıt para.
 • Genellikle dikdörtgen şeklinde basılır ve üzerinde belirli bir para biriminin nominal bir tutarını temsil eden bir rakmı taşır.
 • Genellikle kağıt veya polimer malzemelerden yapılır ve sahteliği engellemek için çeşitli filigrana, su işaretine ve diğer özelliklere sahiptir.

Banka Notunun Önemi:

Banka notları, modern ekonomilerde aşağıdakiler de dahil bir dizi önemli role sahiptir:

 • İşlemlere Kolaylaştırma: Nakit işlemler için en yaygın kullanılan ödme şeklidirler ve günlük alışverişler, fatura ödenmesi ve diğer işlemler için kullanılırlar.
 • Değer Depolama: Banka notları, fiziksel altın veya gümüşün aksine, rahatlıkla taşınan ve depolana bir şekilde servet biriktirme ve aktarmaya imkan tanır.
 • Güven: Merkez bankaları ve hükümetler, banka notlarını sahtecilikten korumak için sıkı denetimler uygulamaktadır. Bu, halka karşı duyduğu ve işlemlere duyduğu guvenin artmasına yol acar.
 • Finansal Dahil: Banka notları, banka hesapları veya elektronik ödme yöntemleri olmayan kişilere resmi bir ödme şekli sağlar ve bu saye de mali dahil olmalarını destekler.

Banka Notu Üretimi ve Dağıtımı:

Banka notları tipik üretim ve dağıtım aşamaları şu şekildedir:

 • Tasarım ve Baskı: Banka notları, sahteliği engellemek için geliştirlen karmaşık tasımlarla uzman tasarımcılara yaptırılır. Daha sonra, yüksek kaliteli kağıt veya polimer malzemeler üzerine basılırlar.
 • Filigrana ve Güvenlik Özellikleri: Sahteliği engellemek için, banka notları filigrana, su işaretleri, özel mürekkaplar ve diğer benzeri özelliklerle donatılır.
 • Serileme ve Dağıtım: Her bir banka notuna benzer bir seri numarası verilir ve bunlar merkez bankaları veya hükümetler aracılığıyla ticari bankalara ve halka dağıtılır.

Banka Notu Yönettimi ve Emekliliği:

Merkez bankaları ve hükümetler, banka notlarını dolaşımdaki durumlarını izlemek ve yönetmekten sorumludur. Bu şunları içerir:

 • Dolaşımdaki Para Arzını Kontrolü: Merkez bankaları, ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dolaşımdaki para arzını kontrol eder.
 • Yıpranmış ve Hasar Görmiş Banknotları Devir: Zamanla yıpranan veya hasar gören banka notları, yenileriyle değiştirilir.
 • Emeklilik: Artık dolaşımdan kaldırılan banka notları, emekliye ayrılır ve genellikle özel şirketler aracılığıyla yeniden kullanılır veya imha edilir.

Sonuç:

Banka notları, modern ekonomilerde hayati bir role sahip, yasal ödme vasıtası kabul edilen bir tür kağıt paradır. İşlemlere, servet biriktirmeye, guvene ve mali dahil olmaya destek sağlarlar. Merkez bankaları ve hükümetler, banka notlarını sahtecilikten korumak ve dolaşımdaki durumlarını yönetmek için sıkı denetimler uygulamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi