Bankor ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Bankor" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bankor" ne demek?

 1. 1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansı’nda; uluslararası ödemelerde kullanılmak üzere Keynes Planı çerçevesinde yaratılması önerilen altın temelinde tanımlanan uluslararası banka parası.

Bankor nedir? İlişkili sözcükler

 • Bankor: 1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansı’nda; uluslararası ödemelerde kullanılmak üzere Keynes Planı çerçevesinde yaratılması önerilen altın temelinde tanımlanan uluslararası banka parası. devamı...
 • Bernstein Planı: Bretton Woods Sisteminin 1960’lı yıllarda gösterdiği aksaklıklar karşısında uluslararası para sistemindeki reform çerçevesinde Edward M. Bernstein tarafından önerilen ve IMF’nin uluslararası bir merkez bankası işlevi yüklenmesi ve yeni bir uluslararası rezerv para biriminin yaratılması gerektiğini ileri süren plan. Krş. Bretton Woods Sistemi devamı...
 • Keynes Planı: İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası değer taşıyan paralara istikrar kazandırılması ve ortak bir para biriminin oluşturulması sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla dış açıkla karşılaşacak ülkelere dış fazla veren ülkelerden gelecek fonlarla otomatik kredi vererek çok yanlı denkleştirmeyi sağlayacak ve bir dünya merkez bankası gibi çalışacak Uluslararası Kliring Birliği adı altında bir birliğin kurulmasını ve bunun gereği devamı...
 • Bretton Woods Ikizleri: Bretton Woods konferansında kabul edilen White Planı çerçevesinde kurulan Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’na verilen ortak ad. devamı...
 • Olimpiyat Oyunları: Her dört yılda bir kez, her biri başka bir ülkede yapılmak üzere Uluslararası Olimpiyat Kurulunca düzenlenen uluslararası spor yarışları ile şenlikleri. devamı...
 • Itfaya Bağlı Borçlar: Önceden belirlenen plan çerçevesinde ödenen borçlar. Türkiye’de önceden belirlenen plan çerçevesinde uzun vadeli iç ve dış kamu borçları. devamı...
 • Keynesianism: Keynesçilik, Keynesyencilik, Keynes tarafından gelişŸtirilen işŸsizliğŸi önlemek ve resesyondan kaçınmak için devlet müdahalesini ve kamu harcamalarının artırılmasını savunan ekonomik görüşŸ devamı...
 • Keynes Plan: Keynes planı devamı...
 • Emperyalizm: Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık Örnek: İslav emperyalizminin vahşet ve dehşetini tecrübe etmiş olarak yakından tanıyordu. S. Ayverdi [Lat. imperium “büyük devlet”ten] 1- Bir devletin sınırlarını genişletme siyasası. 2- Bir devletin sınırları içine ya da erki altına aldığı ülke ve ulusları sömürme siyasası. devamı...
 • Uluslararası Standartlar örgütü: Ürünlerin sınıflandırılması, tanımlanması ve değerlendirilmesinde, imâlat ve sunumunda, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasında sürekli uygulanacak ölçütler ile şartnameleri belirleyip bunların uygulanmasını ve üye ülkeler arasında sınai ölçütlerin ortaklaştırılmasını ve eşgüdümünü sağlamak üzere 1947 yılında etkinliğe başlayan ve günümüzde 157 ülke enstitüsünün üye olduğu uluslararası bir kuruluş. devamı...

Bankor ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.