barbar ne demek

Barbar

Tanım:

Barbar, genellikle uygarlıktan uzak, vahşi ve ilkel olarak kabul edilen bir kişi veya topluluğu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve aşağılayıcı bir şekilde kullanılabilir. Ancak, bazı durumlarda, barbar terimi, olumlu bir anlamda da kullanılabilir. Örneğin, bazı tarihçiler, Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Avrupa’da ortaya çıkan yeni toplulukları tanımlamak için barbar terimini kullanmışlardır. Bu tarihçiler, bu toplulukların, Roma İmparatorluğu’nun uygarlığını yok ettikleri için olumsuz bir anlamda barbar olarak adlandırılmaları gerektiğini düşünmemişlerdir. Aksine, bu toplulukların, yeni bir uygarlığın temellerini attıkları için olumlu bir anlamda barbar olarak adlandırılmaları gerektiğini düşünmüşlerdir.

Tarihçe:

Barbar terimi, ilk olarak MÖ 5. yüzyılda Yunanlılar tarafından kullanılmıştır. Yunanlılar, kendilerinden farklı olan tüm toplulukları barbar olarak adlandırmışlardır. Bu terim, daha sonra Romalılar tarafından da benimsenmiştir. Romalılar, kendilerinden farklı olan tüm toplulukları barbar olarak adlandırmışlardır. Ancak, Romalılar, barbar terimini, Yunanlılar kadar olumsuz bir anlamda kullanmamışlardır. Romalılar, barbar terimini, sadece kendilerinden farklı olan toplulukları tanımlamak için kullanmışlardır.

Günümüzde Kullanımı:

Günümüzde, barbar terimi, genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır. Bu terim, genellikle, uygarlıktan uzak, vahşi ve ilkel olarak kabul edilen kişileri veya toplulukları tanımlamak için kullanılır. Ancak, bazı durumlarda, barbar terimi, olumlu bir anlamda da kullanılabilir. Örneğin, bazı tarihçiler, Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Avrupa’da ortaya çıkan yeni toplulukları tanımlamak için barbar terimini kullanmışlardır. Bu tarihçiler, bu toplulukların, Roma İmparatorluğu’nun uygarlığını yok ettikleri için olumsuz bir anlamda barbar olarak adlandırılmaları gerektiğini düşünmemişlerdir. Aksine, bu toplulukların, yeni bir uygarlığın temellerini attıkları için olumlu bir anlamda barbar olarak adlandırılmaları gerektiğini düşünmüşlerdir.

Barbarlığın Nedenleri:

Barbarlığın birçok nedeni olabilir. Bu nedenler arasında şunlar yer alabilir:

 • Çevresel Faktörler: Çevresel faktörler, barbarlığın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, kuraklık, kıtlık ve salgın hastalıklar gibi çevresel faktörler, insanların uygarlıktan uzaklaşmasına ve vahşi bir yaşam tarzı benimsemesine neden olabilir.
 • Ekonomik Faktörler: Ekonomik faktörler de barbarlığın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, ekonomik krizler, işsizlik ve yoksulluk gibi ekonomik faktörler, insanların uygarlıktan uzaklaşmasına ve vahşi bir yaşam tarzı benimsemesine neden olabilir.
 • Siyasi Faktörler: Siyasi faktörler de barbarlığın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, savaşlar, işgaller ve zulümler gibi siyasi faktörler, insanların uygarlıktan uzaklaşmasına ve vahşi bir yaşam tarzı benimsemesine neden olabilir.
 • Kültürel Faktörler: Kültürel faktörler de barbarlığın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, bazı kültürlerde, vahşi ve ilkel davranışlar kabul edilebilir veya hatta övülebilir. Bu durum, insanların uygarlıktan uzaklaşmasına ve vahşi bir yaşam tarzı benimsemesine neden olabilir.

Barbarlığın Sonuçları:

Barbarlığın birçok olumsuz sonucu olabilir. Bu sonuçlar arasında şunlar yer alabilir:

 • Şiddet ve Kanunsuzluk: Barbarlık, genellikle şiddet ve kanunsuzluğa yol açar. Bu durum, insanların güvenliğini tehlikeye atar ve toplumsal düzeni bozar.
 • Ekonomik Gerileme: Barbarlık, genellikle ekonomik gerilemeye yol açar. Bu durum, insanların yoksullaşmasına ve açlık çekmesine neden olur.
 • Kültürel Değerlerin Kaybı: Barbarlık, genellikle kültürel değerlerin kaybına yol açar. Bu durum, insanların kimliklerini kaybetmelerine ve toplumsal bağlarının zayıflamasına neden olur.
 • Çevresel Tahribat: Barbarlık, genellikle çevresel tahribata yol açar. Bu durum, insanların sağlıklarını tehlikeye atar ve gelecek nesillerin yaşam koşullarını olumsuz etkiler.

Barbarlığın Önlenmesi:

Barbarlığın önlenmesi için birçok şey yapılabilir. Bu önlemler arasında şunlar yer alabilir:

 • Eğitim: Eğitim, barbarlığın önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Eğitim, insanların uygarlık hakkında bilgi edinmelerini ve vahşi ve ilkel davranışların olumsuz sonuçlarını anlamalarını sağlayabilir.
 • Ekonomik Kalkınma: Ekonomik kalkınma, barbarlığın önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Ekonomik kalkınma, insanların iş sahibi olmalarını ve yoksulluktan kurtulmalarını sağlayabilir.
 • Siyasi İstikrar: Siyasi istikrar, barbarlığın önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Siyasi istikrar, insanların güvenliğini sağlar ve toplumsal düzeni korur.
 • Kültürel Değerlerin Korunması: Kültürel değerlerin korunması, barbarlığın önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Kültürel değerlerin korunması, insanların kimliklerini korumalarını ve toplumsal bağlarının güçlenmesini sağlayabilir.
 • Çevresel Koruma: Çevresel koruma, barbarlığın önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Çevresel koruma, insanların sağlıklarını korur ve gelecek nesillerin yaşam koşullarını iyileştirir.

Yayımlandı

kategorisi