barkan sözlük anlamı nedir?

Sözlükte barkan kelimesinin manası:

  1. Çöllerde yereye tek tek ve aralıklı olarak yayılan, yarımay biçimindeki kumullara Türkistan'da verilen ad, bu tip kumullar için batı dillerinde de kullanılan terim.
  2. 1. çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. hareketli kumul.
  3. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan, ay biçimindeki küçük kum kitlesi.

barkan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları