başabaş noktası nedir

Başabaş Noktası

Başabaş noktası, bir şirketin toplam maliyetlerinin toplam gelirlerine eşit olduğu noktadır. Bu noktada, şirket ne kar ne de zarar eder. Başabaş noktası, bir şirketin karlılığını analiz etmek için önemli bir araçtır.

Başabaş Noktası Nasıl Hesaplanır?

Başabaş noktası, aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

Başabaş Noktası = Sabit Maliyetler / (Fiyat - Değişken Maliyet)

 • Sabit Maliyetler: Şirketin üretim veya hizmet sunma maliyetlerinden bağımsız olarak ödediği maliyetlerdir. Örneğin, kira, maaş ve amortisman sabit maliyetlerdir.
 • Değişken Maliyetler: Şirketin üretim veya hizmet sunma maliyetleriyle doğru orantılı olarak değişen maliyetlerdir. Örneğin, hammadde, işçilik ve nakliye değişken maliyetlerdir.
 • Fiyat: Şirketin ürün veya hizmetleri için aldığı ücrettir.

Başabaş Noktasının Önemi

Başabaş noktası, bir şirketin karlılığını analiz etmek için önemli bir araçtır. Başabaş noktasını bilerek, şirket aşağıdaki sorulara cevap verebilir:

 • Şirketin ne kadar satış yapması gerekiyor ki kar etmeye başlasın?
 • Şirketin satışlarını ne kadar artırması gerekiyor ki belirli bir kar hedefine ulaşsın?
 • Şirketin maliyetlerini ne kadar azaltması gerekiyor ki başabaş noktasına ulaşsın?

Başabaş Noktasını Etkileyen Faktörler

Başabaş noktasını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler şunlardır:

 • Sabit Maliyetler: Sabit maliyetler arttıkça, başabaş noktası da artar.
 • Değişken Maliyetler: Değişken maliyetler arttıkça, başabaş noktası da artar.
 • Fiyat: Fiyat arttıkça, başabaş noktası azalır.
 • Üretim Hacmi: Üretim hacmi arttıkça, başabaş noktası azalır.

Başabaş Noktasını Düşürmenin Yolları

Bir şirketin başabaş noktasını düşürmek için yapabileceği birkaç şey vardır. Bunlar şunlardır:

 • Sabit Maliyetleri Azaltmak: Şirket, kira, maaş ve amortisman gibi sabit maliyetlerini azaltarak başabaş noktasını düşürebilir.
 • Değişken Maliyetleri Azaltmak: Şirket, hammadde, işçilik ve nakliye gibi değişken maliyetlerini azaltarak başabaş noktasını düşürebilir.
 • Fiyatı Arttırmak: Şirket, ürün veya hizmetleri için aldığı fiyatı artırarak başabaş noktasını düşürebilir.
 • Üretim Hacmini Arttırmak: Şirket, üretim hacmini artırarak başabaş noktasını düşürebilir.

Sonuç

Başabaş noktası, bir şirketin karlılığını analiz etmek için önemli bir araçtır. Başabaş noktasını bilerek, şirket satış hedeflerini belirleyebilir, maliyetlerini kontrol edebilir ve karlılığını artırabilir.


Yayımlandı

kategorisi