Basal Cell Layer ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Basal Cell Layer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Basal Cell Layer" ne demek?

 1. epidermis’in en sağ alt tabakası, bazal tabaka.

Basal Cell Layer nedir? İlişkili sözcükler

 • üreyen Tabaka: Genellikle silindirik ya da kübik, değişik şekilli, bazal lâminaya yan dezmozomlarla, birbirlerine ise dezmozomlarla bağlı, mitoz bölünme yeteneği fazla olan hücrelerin bulunduğu deri epidermisinin en alt tabakası. Bazal tabaka, germinatif tabaka, Malpighi tabakası. devamı...
 • Bazal Lamina: Epitel tabakasının altında bulunan ve bu hücreleri altındaki dokudan ayıran, ışık mikroskobunda bazal zarla (bazal membran) birlikte, elektron mikroskobunda bazal zardan ayrı olarak görülen, bazal zarla arasında ince bir tabaka hâlinde elektron yoğunluğu az olan lamina lucida (lamina rara) bulunan, kollagen, proteoglikan, lâmininler vb. içeren ince tabaka. Schwann hücresi, düz kas, kalp kası hücrelerinin etrafındaki devamı...
 • Dikensi Tabaka: Derinin epidemisinde, bazal tabakanın üzerinde, çok köşeli, kübik ya da biraz yassılaşmış hücreleri olan, sitoplâzmalarında çok fazla filament bulunan, filament dolu sitoplâzmik dikensi çıkıntılarla ve dezmozomlarla birbirine iyice bağlanan hücreleri olan, bazal tabaka (stratum basale) ile birlikte Malpighi tabakasını oluşturan, mitoz bölünme kabiliyeti yüksek hücre tabakası. devamı...
 • Basal Cell Carcinoma: Bazal hücreli karsinoma, BCC, kanserli hücrelerin üst derinin bazal hücreleri gibi göründüğŸü ve derinin ultraviyole güneşŸ ışŸıklarına maruz kaldığŸı yüz ve boyun bölgesinde görülen cilt kanserinin kötü huylu yaygın tümör (genelde bir organdan diğŸerine bulaşŸmayan) formu (kanama veya kabuklanma olarak belirir ve iyileşŸmez) devamı...
 • Epidermical: Epidermis (üst deri) ile alakalı veya epidermise ait, derinin en üst tabakası ile alakalı devamı...
 • Basal Cell: Bazal hücre devamı...
 • Basal Cell Tumor: Bazal hücre tümörü devamı...
 • Basal Cells: Bazal hücreler devamı...
 • Basal Cell Epithelioma: Bazal hücre epteliyomu devamı...
 • Basal Cell Adenoma: Bazal hücreli adenom devamı...

Basal Cell Layer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.