base ne demek

Base

İngilizce Anlamı:

 1. Temel, taban, temel.
 2. Üs, merkez, karargah.
 3. Temel, temel ilke.
 4. Temel, temel madde.
 5. Temel, temel renk.
 6. Temel, temel ses.
 7. Temel, temel birim.
 8. Temel, temel yapı.
 9. Temel, temel işlev.
 10. Temel, temel özellik.

Türkçe Anlamı:

 1. Temel, taban, temel.
 2. Üs, merkez, karargah.
 3. Temel, temel ilke.
 4. Temel, temel madde.
 5. Temel, temel renk.
 6. Temel, temel ses.
 7. Temel, temel birim.
 8. Temel, temel yapı.
 9. Temel, temel işlev.
 10. Temel, temel özellik.

Örnekler:

 • The base of the pyramid is a square. (Piramidin tabanı bir karedir.)
 • The military base is located in the desert. (Askeri üs çölde bulunmaktadır.)
 • The basic principle of democracy is the equality of all citizens. (Demokrasinin temel ilkesi tüm vatandaşların eşitliğidir.)
 • The basic ingredient of bread is flour. (Ekmeğin temel maddesi undur.)
 • The basic color of the sky is blue. (Gökyüzünün temel rengi mavidir.)
 • The basic note of the scale is do. (Ölçeğin temel notası do’dur.)
 • The basic unit of length is the meter. (Uzunluğun temel birimi metredir.)
 • The basic structure of a house is a foundation, walls, and a roof. (Bir evin temel yapısı bir temel, duvarlar ve bir çatıdır.)
 • The basic function of a computer is to process data. (Bir bilgisayarın temel işlevi veriyi işlemektir.)
 • The basic characteristic of a human being is intelligence. (Bir insanın temel özelliği zekadır.)

İlgili Kelimeler:

 • Basic (temel, temel)
 • Fundamental (temel, temel)
 • Primary (birincil, temel)
 • Essential (temel, gerekli)
 • Core (çekirdek, temel)
 • Foundation (temel, temel)
 • Basis (temel, temel)
 • Root (kök, temel)
 • Source (kaynak, temel)
 • Origin (köken, temel)

Eş Anlamlılar:

 • Foundation (temel, temel)
 • Basis (temel, temel)
 • Root (kök, temel)
 • Source (kaynak, temel)
 • Origin (köken, temel)

Zıt Anlamlılar:

 • Superficial (yüzeysel)
 • Secondary (ikincil)
 • Nonessential (temel olmayan)
 • Peripheral (çevresel)
 • Advanced (ileri)
 • Complex (karmaşık)
 • Elaborate (işlenmiş)
 • Sophisticated (sofistike)
 • Refined (rafine edilmiş)
 • Specialized (uzmanlaşmış)

Yayımlandı

kategorisi