Basımevleri Yasası ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Basımevleri Yasası" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Basımevleri Yasası" ne demek?

 1. Basım işlerinin kamu yararına düzenli yürümesini sağlamak amacıyla, basımevlerinin basım işlerini düzenleyen yasalar.

Basımevleri Yasası nedir? İlişkili sözcükler

 • Yıllık ödenti: Kamu yararına uygun girişimlerin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla devlet ya da bir kamu kuruluşunca her yıl ödenmesi yüklenilen para. devamı...
 • Yıllık ödenti: Kamu yararına uygun girişimlerin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla devlet ya da bir kamu kuruluşunca her yıl ödenmesi yüklenilen para. devamı...
 • Kuşatma Kuramı: Üreticilere kaynak aktarımına yönelik piyasa düzenlemelerinin, üreticilerin kârlarını ençoklaştırabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını ileri süren kuram. Bir sanayii düzenleyen resmi kurumdan sorumlu devlet adamı ve ilgili bürokratların kamu yararını gözetmek yerine devamı...
 • Bölge Tasarcısı: Bölge tasarlama kurumlarınca çalıştırılan ve kentten geniş ölçekteki yerleşmelerin düzenli gelişmesini sağlamak amacıyla, işleyim etkinliklerinin kuruluş yerini, toprak kullanımını, nüfus dağılışını, ulaşım dizgesini, devamı...
 • Utility: Fayda, yarar, menfaat, yararlık Kamu hizmeti devamı...
 • Commonweal: Kamu yararı, amme menfaati. Kamu yararı, devlet, ulus devamı...
 • Istanbul Ticaret Odası: Tarım, sanayi ve ticareti geliştirmek, üyelerinin mesleki gereksinimlerini kamu yararına uygun olarak karşılamak, aralarında dayanışmayı geliştirmek, iç ve dış ticari işlemlerinde gerek duydukları belgeleri sağlamak amacıyla Dersaadet Ticaret Odası olarak 1880 yılında kurulan, 1910 yılında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ve 1952 yılında bugünkü adını alan sivil toplum kuruluşu. devamı...
 • 5 Nisan Kararları: Yüksek oranlı kronik enflasyonu düşürmek ve iktisadi istikrarı sağlamak amacıyla kamu harcamalarının kontrol altına alınması, kamu gelirlerinin arttırılması ve ücret/maaşların dondurulması gibi önlemler içeren program. devamı...
 • Hawley Smooth Tarife Yasası: Büyük bunalımın yol açtığı yaygın işsizlik ve milli gelir düşüşlerini önlemek amacıyla Amerikan hükümetine birçok mal üzerindeki gümrük tarifelerini yükseltme izni veren ve 1930 yılında yürürlüğe giren yasa. devamı...
 • Bulgu Belgesiyle Bağışlanan Ayrıcalığa Karşı Inanca: Verilen belgenin sağladığı ayrıcalığın gereği gibi ve özellikle kamu yararına kullanılması için belge iyesinden istenen inanca. devamı...

Basımevleri Yasası ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.