Basit çoğaltan ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Basit çoğaltan" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Basit çoğaltan" ne demek?

 1. Gelir harcama modelinde tüm kalemlerin otonom olduğu varsayımı altında otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin milli gelir üzerinde yarattığı etkiyi gösteren ve marjinal tasarruf eğiliminin tersine eşit olan katsayı.

Basit çoğaltan nedir? İlişkili sözcükler

 • Dış Ticaret çoğaltanı: Gelir harcama modelinde, dışa açık bir ekonomi ve verginin otonom olduğu varsayımı altında, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin milli gelir üzerinde yarattığı etkiyi gösteren ve marjinal tasarruf eğilimi ile marjinal dışalım eğilimleri toplamlarının tersine eşit olan katsayı. devamı...
 • Denk Bütçe çoğaltanı: Gelir harcama modelinde, hükümet harcamalarının vergilerle karşılandığı varsayımı altında gayrisafi milli hâsılada oluşacak değişmenin büyüklüğünü belirleyen katsayı. devamı...
 • Bölgesel çoğaltan: Bir bölgede, otonom harcamalarda ortaya çıkan bir değişmenin bölgenin gelir ya da istihdamı üzerinde ne kadarlık bir değişmeye yol açtığını gösteren katsayı. devamı...
 • Hızlandıran Katsayısı: Yatırımların satış gelirlerinin bir fonksiyonu olduğu ve sermaye-hasıla katsayısının sabit varsayıldığı durumda, milli gelirde ortaya çıkan bir artışın yatırımları ne kadar artıracağını gösteren katsayı. devamı...
 • Hızlandıran çoğaltan Modeli: Otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin çoğaltan tarafından geliri, gelirin de hızlandıran ilkesiyle yatırımları etkilediği, diğer bir deyişle hızlandıran ilkesi ile çoğaltının karşılıklı ilişkilerini gösteren model. devamı...
 • Dışalım Gelir Esnekliği: Dışalımdaki oransal bir değişmenin milli gelirdeki oransal değişmeye oranı, diğer bir deyişle milli gelirde ortaya çıkan değişmeye dışalımın duyarlılığını gösteren katsayı. devamı...
 • Kesimsel Sermaye çoğaltanı: Herhangi bir kesimin sonul isteminde bir birimlik artışın toplam sermayede ne kadar artış sağlayacağını gösteren katsayı. Tüm kesimlerin sonul isteminde bir birimlik artışın belli bir kesimin sermayesinde ne kadar artış devamı...
 • Kesimsel Işlendirme çoğaltanı: Herhangi bir kesimin sonul isteminde bir birimlik artışın toplam işlendirmede ne kadar artış sağlayacağını gösteren katsayı. Tüm kesimlerin sonul isteminde bir birimlik artışın belli bir kesimdeki işlendirmede ne kadar artış devamı...
 • Yurtiçi Hasıla: Netyurtiçi hasıladan dolaylı vergilerin düşülmesi ve sübvansiyonların eklenmesiyle bulunan, yurtiçi gelirle özdeş olan milli gelir büyüklüğü. krş. safîyurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, milli hasıla devamı...
 • Işlendirme çoğaltanı: Tüm kesimlerin sonul isteminde bir birimlik artışın toplam işlendirmede ne kadar artış sağlayacağını gösteren katsayı. devamı...

Basit çoğaltan ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.