Başkanlık ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Başkanlık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Başkanlık" ne demek?

 1. Başkan olma durumu

  Örnek:

  Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hâl ilan edebilir. Anayasa

 2. Başkanın görevi veya makamı, reislik, riyaset.

Başkanlık nedir? İlişkili sözcükler

 • Yürütme: Kanunları uygulama işi, icra Örnek: Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır. Anayasa Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi. Yürütmek işi. devamı...
 • Genel Başkanlık: Genel başkan olma durumu. Genel başkanın işi veya mesleği. devamı...
 • Biçimsizleşme: Aşma işine konu olmak Örnek: Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Anayasa Biçimsizleşmek işi. devamı...
 • Başyaverlik: Başyaver olma durumu. Başyaverin görevi veya makamı. devamı...
 • Müftülük: Müftü olma durumu. Müftünün görevi veya makamı. devamı...
 • Müsteşarlık: Müsteşar olma durumu. Müsteşarın görevi veya makamı. devamı...
 • Müsteşarlık: Müsteşar olma durumu. Müsteşarın görevi veya makamı. devamı...
 • Yükümlülük: Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet Örnek: … milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla … temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Anayasa Bir kişiye ya da tüzel kişiye yükletilen iş, edim, ödev, koşul, çekinme ve bir yapmama görevi. devamı...
 • Administration: Yönetim, idare, idarecilik; uygulama, yerine getirme; ettirme; bakanlar kurulu, hükümet [amer.] Yönetim, idare, hükümet nezaret devamı...
 • Temsilcilik: Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranma görevi. Temsilcinin makamı ve görevi, mümessillik. devamı...

Başkanlık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.