Başkası Sayışımına ödeme Istemi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Başkası Sayışımına ödeme Istemi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Başkası Sayışımına ödeme Istemi" ne demek?

 1. Kendi adına ve başkası sayışımına ödek düzenleme.

Başkası Sayışımına ödeme Istemi nedir? İlişkili sözcükler

 • Collocation: Sıraya koyma, düzenleme, sözdizimi. Yan yana olma, düzenleme, sıralama, eşdizimlilik devamı...
 • Kıyamı Binefsihı: (Kıyam-ı bizatihi) : Fık: Varlığı, durması kendi zatı ile olmak manasında bir sıfat-ı İlahidir. Şöyle ki: Hak Teala’nın ezeli ve ebedi olan varlığı kendi zatı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zatının muktezasıdır. Asla başkasının değildir. Bunun için, Allah Teala’ya “Vacib-ül Vücud” denir. (Bak: Vücud) (Osmanlıca’da yazılışı: kıyam-ı binefsihî) devamı...
 • Iklimleme: Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem. Salonlarını, sinema ve televizyon ilişkilerini istenilen sıcaklıkta tutma, korunakların sıcaklığını düzenleme. devamı...
 • Synchronism: Aynı zamana tesadüf etme, eşzamanlılık, tarih sırasına göre düzenleme; de/gıs/ik zamanlardaki olayların aynı resimde gösterilmesi Eşzamanlılık, senkronizm, tarih sırasıyla düzenleme devamı...
 • Içduyu: Kişinin, kendi ruhsal durumlarının ve iç yaşantılarının dolaysız olarak bilincine varması. (Locke’ta) Kişinin kendi öznel edimleri ve yetenekleri üzerine düşünmesi; dış duyumun karşıtı. 3-(Kant’ta) Kendi kendini içten algılama yetisi. // devamı...
 • Erzak: Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı Örnek: Çarşıdan erzakını bile kendi pazarlık eder, kendi alır, kendi evine getirir. Ö. Seyfettin devamı...
 • Bağımsız Sayışıma: Kendi adına ve sayışımına kendi sorumluluğu altında her çeşit sayışım yazılımları yapan ve bunlara ilişkin belirli işleri izleyen ve uygulayan kişi. devamı...
 • Autograph: Bir kimsenin kendi el yazısı Muharririn kendi eliyle yazılmış yazı veya müsvedde devamı...
 • Introvert: İçekapanık Kendine çevirmek, kendi içine çevirmek devamı...
 • Organizasyon: Düzenleme Örnek: Kütüphanesi ile, kadrosu ile, organizasyonu ile, ülkenin övünülür gazetelerinden biri hâline getirmede katkısı büyüktü. H. Taner Devlet, idare, toplum vb.nin düzenleniş biçimi. Düzenli bir grup üyelerinin bütünü. devamı...

Başkası Sayışımına ödeme Istemi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.