Başlama Faktörü ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Başlama Faktörü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Başlama Faktörü" ne demek?

 1. Protein sentezinin başlangıcında nıRNA’ nın ribozoma bağlanmasını sağlayan birkaç yardımcı protein. Faktör F. Prokaryotlarda IF, ökaryotlarda elF ile gösterilir.

Başlama Faktörü nedir? İlişkili sözcükler

 • Sonlanma Faktörleri: Protein sentezi sırasında sentezlenen polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasını sağlayan bir grup protein faktöründen biri. Prokaryotlarda RF, ökaryotlarda eRF olmak üzere iki tiptir. Faktör R, terminasyon faktörü. devamı...
 • Protein Sentezi: Elçi RNA’yı kalıp olarak kullanarak ribozomlarda protein sentezlenmesi. Elçi RNA’nın ribozoma bağlanmasıyla başlayan ve oluşan polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasına kadar geçen bir seri reaksiyonlar dizisi. Başlama (inisiyasyon, I), uzama ve bitirme (terminasyon, R) aşamalarından oluşur. Prokaryot ve ökaryotlarda bu aşamalarda değişik faktörler rol alır ve enerji kullanılır. devamı...
 • F Faktörü: E.Coli de eşey faktörü olarak faaliyet gösteren, taşınan plâzmit. Protein sentezi sırasında mRNA’nın ribozoma bağlanması ve sentezin başlamasında görev yapan faktörlerden herhangi biri. devamı...
 • Formil Metiyonin Fmet: Formil grubu bağlanmış metiyonin. Protein sentezi sırasında prokaryotlarda başlangıç amino asidi. devamı...
 • Formilmetiyonin: Formil grubu bağlanmış metiyonin olup prokaryotlarda protein üretimi sırasındaki başlangıç aminoasidi. devamı...
 • Başlatma Faktörleri: Ribozomlarda protein üretiminin başlamasını sağlayan özgün proteinler, IF. devamı...
 • Sinyal Hipotezi: Salgı ve zar proteinlerinin sentezinde sinyal dizisinin görevini açıklayan hipotez. Salgı proteinlerinin sentezi için özel kodon dizisi (sinyal kodonları) bulunan mRNA’nın ribozoma bağlanmasından sonra ilk sentezlenen 15-30 amino asillik polipeptil zincirinin (sinyal dizisi veya sinyal peplidi) ribozomdan sitosole uzatılmasından sonra sitoplazmadaki sinyal tanıma partikülünün (SRP) ribozoma bağlanmasıyla oluşan kompleks yapı endoplâzmik retikulum zarındaki sinyal tanıma devamı...
 • Tümör Nekroz Faktörü: Sitokinlerin hücre zanndaki reseptörlerle bağlanmasını engelleyen aktive olmuş makrofajlardan salgılanan madde. Makrofajlar ve kimi T lenfositleri tarafından sentezlenen, protein yapısında, bağışıklık sistemini düzenleyici işlevleri olan ve belli tümör hücreleri üzerine devamı...
 • Adrenokortikotropik Hormon çıkarma Faktörü Acth Rf: Hipofiz bezinin pars distalis bölgesinden salgılanan ve adrenal korteks hormonlarının salgılanmasını sağlayan hormon. devamı...
 • Alfa Polimeraz: Ökaryotlarda 5′-3′ yönüne DNA sentezini sağlayan enzim. Ökaryotlarda 5ı->3ı yönünde DNA üretimini sağlayan enzim. devamı...

Başlama Faktörü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.